Konsultacje psychologiczne

Poradnia Małego Dziecka Carpe Diem działa przy Centrum Psychologiczno – Terapeutycznym Carpe Diem oraz przy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Carpe Diem.
W zakresie pomocy, w przypadku problemów małych dzieci oferujemy:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Rzetelne testy psychologiczne
 • Psychoterapię indywidualną
 • Terapię rodzinną
 • Terapię zajęciową
 • Terapię eeg-biofeedback


Terapia indywidualna i eeg-biofeedback odbywa się w formie indywidualnych spotkań, w terminach ustalanych pomiędzy terapeutą
a rodzicem.

Udzielamy pomocy przede wszystkim:

 • W zakresie oceny prawidłowego rozwoju dziecka we wczesnym dzieciństwie (0 – 3 lat)
 • W zakresie wczesnej profilaktyki zaburzeń rozwojowych dzieci od 0 – 7 r. ż.
 • W problemach związanych z uczeniem się jak np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
 • Przy dyspraksji, czy innych zaburzeniach związanych z integracją sensoryczną oraz lateralizacją,
 • W przypadku zaburzeń zachowania, problemach z agresją lub depresją
 • Przy zaburzeniach uwagi jak ADHD, etc ).
 • Zajmujemy się zaburzeniami lękowymi, moczeniem się czy zanieczyszczaniem.
 • Dzieciom w okresie rozwodu i po rozwodzie
 • Prowadzimy terapię zaburzeń rozwojowych i dysfunkcji:
 • zaburzeń zachowania,
 • ADHD,
 • zaburzeń lękowych i depresyjnych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń uczenia się


Proponujemy fachową pomoc terapeutyczną w przypadku pojawienia się w Państwa życiu problemów:

 • Życiowych... rozwiązanie małżeństwa, wyzwania rodzicielskie związane z rozwodem: akceptacja rozstania, poczucie porzucenia, poinformowanie dziecka o rozwodzie, strata osoby bliskiej, utrata pracy, mobbing, niespełnienie w życiu zawodowym,
 • Osobistych... poczucie kryzysu życiowego i psychicznego, stres, brak poczucia sensu i celu życia, stany depresyjne, myśli samobójcze, poczucie niskiej wartości, trudności w relacjach społecznych i z płcią przeciwną, osamotnienie, poczucie braku akceptacji, zaburzenia odrżywiania, uzależnienia
 • Rodzinnych... problemy związanie z wychowaniem dziecka, opieka nad dzieckiem w sutuacji rozwodu, kontakty z dzieckiem po rozwodzie, izolacja dziecka od rodzica po rozstaniu
 • Małżeńskich i partnerskich... krysysy małżeńskie i partnerskie, zdrady w związku, trudności w komunikowaniu się z partnerem, odejście partnera, smutek, rozpacz, niezależność i wolność w związku

Terapia indywidualna odbywa się w formie spotkań, w terminach ustalonych pomiędzy terapeutą a klientem.

 
© 2011-2012 Carpe Diem Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone.